fbpx

Моля, запознайте се и спазвайте следните клубни правила:

  1. КЛИЕНТИТЕ НА КЛУБА имат право да ползват съоръженията на КЛУБА за срокът, отбелязан в Регистрационната форма, считано от датата на стартиране на настоящия договор в рамките на обявеното работното време на КЛУБА.
  1. КЛИЕНТИТЕ НА КЛУБА са длъжни да се уверят, че използват правилно уредите и/или оборудването на КЛУБА включително техните настройка или скорост. В случай на съмнение за правилното използване на оборудването, КЛИЕНТИТЕ НА КЛУБА са длъжни да се консултират с представител на КЛУБА.
  1. КЛИЕНТИТЕ НА КЛУБА нямат право да използват неправомерно обекти, съоръжения или оборудване на КЛУБА.
  2. КЛИЕНТЪТ НА КЛУБА носи отговорност за вреди, причинени на вещи, които са собственост на КЛУБА.
  3. КЛИЕНТЪТ НА КЛУБА се задължава да посещава КЛУБА лично и няма право да преотстъпва абонаментната си карта, респективно ползването на съоръженията в клуба, на трети лица.
  4. Всеки КЛИЕНТ НА КЛУБА е длъжен да спазва следните правила:

         – При влизане в клуба ползва личната си клубна карта и при поискване я предоставя за проверка на служителите на обекта.

         – Може да посещава КЛУБА всеки ден (в работното време на клуба) без ограничения във времето на престоя, но не повече от веднъж на ден. Посещенията на зали за групови занимания и бокс са позволени спрямо обявен график на видимо място в КЛУБА и на интернет страницата: https://www.pulsefit.bg/.

         – Да ползва чисти спортни обувки в залите. Забранено е влизането с обувки, с които е ходено навън. Забранени са чехли и джапанки в залите за фитнес и групови занимания.

         – Тренира се в спортно облекло. Поставя се кърпа на уреда, който се използва. Тежести, дъмпели, колани, ластици и др. се връщат на определените за тях места след употреба.

        – Клиентите се задължават да не смущават реда в комплекса. Неизпълнението на Правилника; смущаването на реда и/или спокойствието на останалите Клиенти; нарушаване на етичните и морални норми за поведение на обществено място; постъпило оплакване от двама или повече членове; неспазване на изисквания за лична хигиена; смущаване ползването на обекта от други клиенти; вдигане на шум; грубо отношение и/или обиди към персонала или други клиенти; разрушаване, рушене или повреждане на имущество на територията на клуба; вулгарно поведение, дава право на Куба да прекрати този Абонаментен план, без да е необходимо предизвестие и без възстановяване на платените такси. В такъв случай Клуба не носи никаква отговорност от каквото и да било естество спрямо лицето, чието абонаментно правоотношение е прекратено.

        – Басейнът за плуване се ползва само с плувна шапка.

        – Скачането в басейните не е позволено.

        – На КЛИЕНТИТЕ НА КЛУБА не е позволено да таксуват други клиенти за лични съвети за трениране или подобни, без специалното съгласие на управлението на КЛУБА.

        – КЛИЕНТИТЕ НА КЛУБА трябва да са облечени в облекло за тренировка по време на тренировката и трябва да носят цяло облекло

         – КЛИЕНТИТЕ НА КЛУБА трябва да спазват хигиената в комплекса и да не внасят храна и стъклени бутилки на територията на комплекса.

         – Шкафчетата в съблекалните трябва да се освобождават преди напускане на обекта. Не се разрешава заключване на лични вещи в шкафчетат след приключване на работното време, освен ако шкафчето не е предварително резервирано.

        – В случай, че КЛИЕНТ НА КЛУБА повреди или счупи собственост, оборудване или инвентар на клуба, то щетите се заплащат от повредилия имуществото по цени определени от клуба.

        – Не се допуска присъствието на придружители на трениращите КЛИЕНТИ (като охрана и др.).

При допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на 0700 44 044

Благодарим за разбирането!